Sustainability

At Santa’s Luxury, we are starting our journey with the Sustainable Travel Finland (STF) program and committing to developing our operations to be more responsible and sustainable in accordance with the STF program.

We will inform about our sustainability measures and goals on our websites www.santasluxury.com/sustainability 

We engage the entire staff in the program and principles by discussing new initiatives and development areas in meetings.

COMMITMENT TO SUSTAINABLE TRAVEL PRINCIPLES

We commit to the following principles of sustainable travel:

Fair Cooperation

We develop tourism in collaboration with other actors in our region and industry. Together, we can better influence the future of society and tourism. We want our region to be a good place to live and visit now and in the future, so we make decisions that are sustainable for future generations. We treat everyone with respect and fairness, and we conduct business fairly and honestly.

Caring for Nature

We protect the environment, landscapes, and biodiversity of our region. Our activities do not exceed the carrying capacity of nature but ensure opportunities for a good life and the preservation of a clean environment in our area. We also take care of the well-being and respectful treatment of our animals.

Respecting Cultural Heritage

We cherish the cultural heritage of our region. Our goal is the genuine and respectful presentation, revitalization, maintenance, and strengthening of culture. We also understand that cultures have always developed through interaction and learning from each other.

Promoting Well-being, Human Rights, and Equality

We treat our employees, guests, and local residents equally and respectfully, regardless of their background. We take people’s special needs into account in our operations. We train, guide, and encourage our staff to act responsibly.

Favoring Local

We support local products, services, and businesses, aiming to employ local people. We favor food made from Finnish raw materials. We involve residents and businesses in matters that concern them.

Focusing on Safety and Quality

We ensure the safety of local residents, our staff, and guests, and comply with laws and regulations. By developing our services and products with quality as a priority, we create conditions for the continuity of our operations.

Considering Climate Impacts

We make climate-friendly choices and reduce our carbon footprint. We monitor the environmental impact of tourism and aim for more efficient energy and resource use through active measurement.

Communicating Openly

We boldly communicate about responsible tourism actions and future plans and visions in our region. We want Finnish sustainable tourism to be known worldwide. We openly share our successes as well as challenges.

Continuously Developing Our Business

We are ready to renew our services and products to ensure their demand in the future. A stable economy and ethical business practices form the basis for sustainable development of operations.

Committing to Sustainable Travel Principles

We take an active role in promoting sustainable travel and implementing these sustainable travel principles. We will create a sustainable travel action plan, which we will follow more systematically in the future. We commit to the measures and want to learn more in the future.

The person responsible for sustainable travel in our company is: Mari Kotaniemi, mari.kotaniemi@santasluxury.com

In Rovaniemi 5th of June 2024

The Entire Staff of Santa’s Luxury


NEXT STEPS:

Development of the Sustainable Travel Development Program: 

  • According to the STF program, we will create a sustainable travel development plan, from which we will build an action plan, metrics, and goals by summer 2024

  • Action Plan and Goal Setting: Incorporating the action plan into the development plan. We will include goals from all aspects of responsible business (socio-cultural, economic/administrative, and environmental). Summer 2024

  • Starting our Biosphere Certification Road: By Summer 2024

  • Informing Our Stakeholders, Subcontractors, and Tourism Producers and Hotels About Sustainability: We will add a commitment to the STF program to the company’s electronic signature and share the link to this page and in English at www.santasluxury.com/sustainability. Immediately.


SUOMEKSI

Me Santa's Luxurylla aloitamme matkantekomme Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa ja sitoudumme kehittämään toimintaamme vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi STF-ohjelman mukaisesti.

Tiedotamme kestävän kehityksen toimenpiteistämme ja tavoitteistamme verkkosivustollamme www.santasluxury.com/sustainability

Sitoutamme koko henkilökunnan ohjelmaan ja periaatteisiin keskustelemalla uusista aloitteista ja kehitysalueista kokouksissa.

Sitoumus kestävän matkailun periaatteisiin

Sitoudumme seuraaviin kestävän matkailun periaatteisiin:

Reilu yhteistyö

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alan toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueemme on hyvä paikka asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja reilusti, ja toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.

Luonnosta huolehtiminen

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja biodiversiteettiä. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan varmistaa hyvät elinmahdollisuudet ja puhtaan ympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläinten hyvinvoinnista ja kunnioittavasta kohtelusta.

Kulttuuriperinnön kunnioittaminen

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteenamme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksen ja toisilta oppimisen kautta.

Hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja paikallisia asukkaita tasapuolisesti ja kunnioittavasti taustasta riippumatta. Huomioimme ihmisten erityistarpeet toiminnassamme. Koulutamme, ohjaamme ja kannustamme henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti.

Paikallisuuden suosiminen

Tuemme paikallisia tuotteita, palveluita ja yrityksiä tavoitteenamme työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Otamme asukkaat ja yritykset mukaan heitä koskeviin asioihin.

Turvallisuuteen ja laatuun keskittyminen

Varmistamme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraidemme turvallisuuden ja noudatamme lakeja ja määräyksiä. Kehittämällä palveluitamme ja tuotteitamme laadun ensisijaisena tavoitteena luomme edellytykset toimintamme jatkuvuudelle.

Ilmastovaikutusten huomioiminen

Teemme ilmastoystävällisiä valintoja ja vähennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristövaikutuksia ja pyrimme tehokkaampaan energian ja resurssien käyttöön aktiivisen mittauksen kautta.

Avoin viestintä

Viestimme rohkeasti vastuullisen matkailun toimista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista alueellamme. Haluamme, että suomalainen kestävä matkailu tunnetaan maailmanlaajuisesti. Jaamme avoimesti menestyksemme ja haasteemme.

Toimintamme jatkuva kehittäminen

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme varmistaaksemme niiden kysynnän tulevaisuudessa. Vakaat taloudelliset ja eettiset liiketoimintatavat muodostavat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

Sitoumus kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Laadimme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jota noudatamme tulevaisuudessa systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää tulevaisuudessa.

Yrityksemme kestävästä matkailusta vastaava henkilö on: Mari Kotaniemi, mari.kotaniemi@santasluxury.com

Rovaniemellä 5. kesäkuuta 2024

Koko Santa’s Luxury -henkilöstö

Seuraavat vaiheet:

Kestävän matkailun kehitysohjelman kehittäminen:

STF-ohjelman mukaisesti laadimme kestävän matkailun kehityssuunnitelman, josta rakennamme toimintasuunnitelman, mittarit ja tavoitteet kesään 2024 mennessä

Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden asettaminen: Toimintasuunnitelman sisällyttäminen kehityssuunnitelmaan. Sisällytämme tavoitteet kaikilta vastuullisen liiketoiminnan osa-alueilta (sosiokulttuurinen, taloudellinen/hallinnollinen ja ympäristöllinen). Kesä 2024

Biosphere-sertifiointimatkan aloittaminen: Kesään 2024 mennessä

Sidosryhmien, alihankkijoiden ja matkailutuottajien ja hotellien informoiminen kestävyydestä: Lisäämme sitoutumisen STF-ohjelmaan yrityksen sähköiseen allekirjoitukseen ja jaamme linkin tälle sivulle sekä englanniksi osoitteessa www.santasluxury.com/sustainability. Välittömästi.